ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಿಂಕಿ ಶ್ಯಾಮಲೆ ರೇವ್ನೆಸ್ ಮಿಷನರಿ ಫಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಚ್ಡಿ

ಕರಿಯ ಸಪೂರ ಸೂಳೆ ನಿಯೋ ಹಾಲು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ನಾಯಕ. ಆಫ್ರೋ ಸೂಳೆ ಸುಂದರಿ ನಾಯಿಗಳ ಶೈಲಿ, ಸವಾರಿ ಮೇಲೆ ತುಲ್ಲು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಜುಂಬು. ಮಾದಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಚ್ಡಿ